Schie byggservice og – forvaltning har lang erfaring i rehabilitering av fasader. God fasaderehabilitering krever høy fagkompetanse og kan oppleves som kostbart på kort sikt. Derfor kan det være fristende å velge den «billigste» løsningen, men mange huseiere har dessverre erfart at den billigste løsningen på kort sikt fort kan bli svært kostbar på litt lengre sikt. Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet. Det benyttes ofte sparkel eller en to-sjikts puss. Betong kan også males uten noen form for grunning sjikt. Vi anbefaler at horisontale betongflater på for eksempel støpte støttemurer står ubehandlet eller avdekkes med skifer.

Vi har lang erfaring og god kompetanse innen mur og puss. Vi murer og pusser alle typer mur, som Leca, sement blokker, tegl og isopor mur.

Vi bevarer kunnskapen om godt gammeldags og tradisjonelt håndverk, mens vi også holder oss oppdaterte på materialer og løsninger.