Styret i borettslag og sameier har et stort og omfattende ansvar. Styret er pålagt å drifte i henhold til lover, forskrifter og vedtekter.

Styret er pålagt å dokumentere risikoanalyser og internkontroll i henhold til Internkontrollforskriften. Vi opplever at mange styrer trenger bistand for å kunne ivareta alle krav som tilligger et styre i boligsameier.

Vår erfaring med forvaltning av eiendom og som aktive styrerepresentanter/ledere kan vi både bistå i dette arbeidet og også påta oss aktive styreverv.

Drifte og administrere boligsselskapet
  • Delta i og/eller lede styret i boligsameier og borettslag
  • Tilrettelegge og gjennomføre styremøter og årsmøter
  • Gjennomføre boligsselskapets pålagte HMS og internkontroll
  • Gjennomføre og dokumentere lovpålagt rapportering
  • Etablere og etterleve vedtatte handlingsplaner
  • Drifte og administrere boligselskapet