Schie byggservice og – forvaltning har solid kompetanse innen drift, vedlikehold og forvaltning av eiendom. 
Vår tekniske og administrative kompetanse gjør oss til et trygt valg. Vi bistår boligaksjeselskap, borettslag og boligsameier med forvaltning av eiendom.

Som boligforvalter kan vi overta ansvaret for den daglige oppfølging av eiendommen, så vel teknisk som økonomisk. Vi kan tilby engasjerte og erfarne vaktmestere med lang erfaring innen forvaltning, drift og vedlikehold. Våre vaktmestere er pliktoppfyllende, nøyaktige og etablerer gode relasjoner til leietakere.

Profesjonell eiendomsforvaltning krever en rekke tilleggstjenester for å kunne håndtere alle små og store detaljer:

  • Aktiv eiendomsforvaltning
  • Forretningsførsel og økonomisk forvaltning
  • Leietakerforvaltning
  • Teknisk forvaltning
  • Prosjektledelse
  • Vaktmestertjenester